Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Zyrat

 

Zyrat

Numri i ugjencës, vetëm për qytetarët italianë:
00355 4 2275900

KANCELARIA DIPLOMATIKE

Këshilltare Luigi MATTIROLO
Sekretar i Parë Maria del Carmen TASCHINI OTERO
Sekretar i Parë Sergio ALIAS
Tel.: (00355 4) 2275912 / 935
E-mail: segramb.tirana@esteri.it
PEC: amb.tirana@cert.esteri.it (Adresë e vlefshme vetem per marrjen e postës elektronike te certifikuar PEC)

KANCELARIA KONSULLORE
Pergjegjese e Zyrës Konsullore:
Znj. Mara Vastano
Zv. Pergjegjese e Zyrës Konsullore:
Z. Francesco Via
PEC: amb.tirana@cert.esteri.it (Adrese e vlefshme vetem per marrjen e postes elektronike te çertifikuar PEC)

Orari i hapjes për publikun: nga e hëna në të premte, nga ora 9:00 deri në orën 12:30.
Të gjithë qyetarët që kanë nevojë për shërbime konsullore, qofshin shtetas italianë apo të një kombësie tjetër, duhet të caktojnë takim nëpërmjet Prenoto Online.

Për informacione të mëtejshme që nuk gjenden në këtë faqe mund të kontaktoni zyrat e mëposhtme:
Viza:
Tel.: 00355 4 2275958 / 953 / 961, nga ora 14.30 deri në 16.30
Email: visti.tirana@esteri.it; amb.tirana.consolare@cert.esteri.it
Shkolla: 
Tel.: 00355 4 2275976 / 982 nga ora 14.30 deri në 16.30
Email: scuole.tirana@esteri.it
Gjendja civile:
Tel.: 00355 4 2275941 / 971 / 945 nga ora 14.30 deri në 16.30
Email: anagrafe.tirana@esteri.it dhe amb.tirana.consolare@cert.esteri.it

ZYRA TREGTARE
Për të kontaktuar Zyrën Tregtare kliko këtu
Pergjegjes: Sekretar i Parë, Z. Stefano SALMASO
Zv. Pergjegjese: Znj. Nunzia AVERSANO
Tel.: (00355 4) 2275934; 944; 939
E-mail: commerciale.tirana@esteri.it

ZYRA E SHTYPIT
Sekretar i Parë, znj. Maria del Carmen TASCHINI OTERO
Tel.: (00355 4) 2275928 / 925
E-mail: stampa.tirana@esteri.it

ZYRA ADMINISTRATIVE
Pergjegjes: Giovanni CAVAGNOLI
Tel.: (00355 4) 2275900
E-mail: amministrativo.tirana@esteri.it

ATASHEU USHTARAK
Pergjegjes: Kolonel Nicola PICCOLO  
Tel.: (00355 4) 2234751/34836
e-mail: difeitalia.tirana@smd.difesa.it

ZYRA PER BASHKEPUNIMIN SHKOLLOR 
Pergjegjese: znj. Lucia CUCCIARELLI 
Tel.: (00355 4) 2275900
E-mail: dirigentescolastico.tirana@esteri.it

INSTITUTI ITALIAN I KULTURES
Pergjegjese znj.
Pallati i Kulturës, k. II Sheshi Skënderbej Tirana
Tel.: (00355 4) 2379579 / 2379580 / 2379581
E-mail: iictirana@esteri.it
www.iictirana.esteri.it 

ICE - Agjencia per Nxitjen e Shkembimeve dhe nderkombetarizimin e sipermarrjeve italiane
Pergjegjese: znj. Francesca MONDELLO
Pallati i Kulturës, k. II Sheshi Skënderbej, Tirane
Tel.: (00355 4) 2251051; 251036
E-mail: tirana@ice.it
www.ice.it/it/mercati/albania/tirana 

AICS - Agjencia italiane per Kooperacionin per zhvillim  
Pergjegjes: znj. Stefania VIZZACCARO
Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati i pestë
Tel.: (00355 4) 2240881
Fax: (00355 4) 2240884
E-mail: tirana@aics.gov.it
Web site: tirana.aics.gov.it - madewithitaly.earth10