Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

LISTA E PËRKTHYESVE LIGJORË

Data:

16/02/2012


LISTA E PËRKTHYESVE LIGJORË

KUJDES: Nga 1 janari 2019 nuk do të jetë më e nevojshme që dokumentet të paraqiten në Ambasadë. Për informacion të mëtejshëm lexoni Njoftimin.

Lista mund të konsultohet këtu.

 


351