Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kërkesat për vizë pune

Data:

15/04/2019


Kërkesat për vizë pune

Ftohen të interesuarit që të marrin në kohë takimim me Zyrën e Vizave nëpërmjet sistemit Prenota Online më parë se data e nisjes. Kërkesat mund të paraqiten duke filluar tre muaj para fillimit të udhëtimit të parashikuar dhe se viza do të ketë vlefshmërinë nga fillimi i raportit të punës. 


872