Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Masa të ndërmarra nga Autoritetet italiane në mbrojtje të shëndetit publik për të përballuar gjendjen e emergjencës COVID-19 (CORONAVIRUS)

Data:

26/02/2020


Masa të ndërmarra nga Autoritetet italiane në mbrojtje të shëndetit publik për të përballuar gjendjen e emergjencës COVID-19 (CORONAVIRUS)

Në datën 23 shkurt Këshiilli i Ministrave miratoi një Dekret Ligj i cili përcakton masat urgjente në mbrojtje të shëndetit publik për frenimin dhe menaxhimin e emergjencës epidemiologjike nga COVID-19. Normativa parashikon që në Komunat apo në zonat në të cilat rezulton pozitiv qoftë edhe një person i vetëm për të cilin nuk dihet burimi i transmetimit apo në të cilat, gjithësesi, haset një rast i cili nuk ka prejardhje nga zonat e prekura nga virusi, autoritetet kompetente janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për frenimin në përputhje me zhvillimin e situatës së epidemiologjisë.

Ndër masat e parashikuara janë të përfshira, ndër të tjera, ndalimi i largimit apo i hyrjes në territorin e Komunës apo të zonës së prekur; pezullimi i manifestimeve, i aktiviteteve apo i çdo lloj forme mbledhjeje në vende publike apo private; pezullimi i shërbimeve edukative të fëmijëve dhe të shkollave si dhe udhëtimet shkollore; pezullimi i hapjes së muzeve për publikun; pezullimi i procedurave të konkurseve dhe të veprimtarive të zyrave publike, me përjashtim të shërbimeve parësore dhe me interes publik; vendosja e karantinës me mbikqyrje aktive ndaj personave të cilët kanë pasur kontakte të ngushta me personat e prekur nga virusi si dhe detyrimi, për cilindo që ka hyrë në territorin e Italisë nga zonat me rrezik epidemiologjik, të vërë në dijeni Departamentin për parandalim të strukturës shëndetësore kompetente, për marrjen e masës së qëndrimit në banesë, në mirëbesim, me mbikqyrje aktiv; pezullimin e veprimtarisë për disa lloj sipërmarrjesh si dhe mbylljen e disa llojeve të veprimtarive tregtare; mundësia e aksesit në shërbimet publike parësore dhe në ato tregtare për blerjen e artikujve parësorë të nevojshëm të kushtëzohet nga përdorimi i masave mbrojtëse vetjake; kufizimi i aksesit apo pezullimi i shërbimeve të transportit të mallrave apo të njerëzve, me përjashtim të rasteve të veçanta.

Për momentin, Komunat e Qarkut të Lomabardisë dhe të Venetos të cilat kanë vendosur masën e ndalimit të hyrjes dhe të daljës janë: Vo' Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo dhe San Fiorano. Megjithatë, edhe qytetet e mëdha si Milano dhe Venezia, kanë ndërmarrë disa masa parandaluese si mbyllja e shkollave apo pezullimi i veprimtarive kulturore, sportive e në përgjithësi aktivitetet publike. Lista me Qarqet dhe Komunat të cilat marrin masa ndaluese apo parandaluese mund të ndryshojnë në bazë të zhvillimit të situatës.


971