Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Njoftimi për shtyp - Lufta kundër korrupsionit

Data:

04/12/2020


Njoftimi për shtyp - Lufta kundër korrupsionit

 

Lufta kundër korrupsionit - një betejë që zhvillohet me arsimin në shkolla
Praktikat më të mira italiane të kuruara nga shoqata e Njoftimeve Publike të paraqitura para Qeverisë Shqiptare

Në kuadër të nismave në lidhje me Ditën Ndërkombëtare kundër Korrupsionit në 9 Dhjetor, Ambasada Italiane në Tiranë bashkëpunoi në organizimin e konferencës me titull "Edukimi anti-korrupsion në shkolla" promovuar nga Ministria e Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë në marrëveshje me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë.

Konferenca e mbajtur online në mëngjesin e 2 Dhjetorit 2020, kishte si objekt prezantimin e modelit inovativ multidisiplinar dhe multimedialarsimit mbi ligjshmërinëshkolla i konceptuar nga Njoftimi Publik, një shoqatë që ka më shumë se 450 anëtarë midis Komunave, Bashkimin e Komunave, Qytetet metropolitane, Provincat dhe Rajonet të angazhuara në mënyrë aktive në promovimin e ligjshmërisë dhe anti-korrupsionit.

Të pranishëm në takim Adea Pirdeni, Zëvendës Ministër i Drejtësisë, Nina Guga, Zëvendës Ministër i Arsimit, Alberto Petrangeli, Zëvendës Shef i Misionit të Ambasadës Italiane në Tiranë dhe për Shoqatën e Njoftimeve Publike, Kryetari Roberto Montà dhe koordinatori Pierpaolo Romani. Takimi u koordinua nga Stela Suloti, këshilltare e Ministrit të Drejtësisë.

Punimet e konferencës u hapën nga Zëvendës Ministri i Drejtësisë Adea Pirdeni i cili theksoi se lufta kundër korrupsionit është një nga shtyllat e Ministrit të Drejtësisë, që është përkushtuar për të promovuar veçanërisht në Javën Kundër Korrupsionit iniciativa të shumta për rritjen e ndërgjegjësimit të cilat synojnë ti drejtohen kryesisht të rinjve. Zëvendës Ministrja e Drejtësisë shprehu mirënjohjen e sinqertë për Ambasadën e Italisë për gatishmërinë e saj për të krijuar, falë Njoftimit Publik, një bashkëpunim që do të lejojë përfshirjen e modeleve inovative të arsimit mbi ligjshmërinë në programet arsimore të shkollave shqipe.

Rëndësia e përfshirjes aktive të studentëve në edukimin anti-korrupsion, u nënvizua gjithashtu nga Nina Guga, Zëvendës Ministre e Arsimit, e cila pohoi se "është shumë e rëndësishme që të gjithë aktorët socialë të shohin luftën kundër korrupsionit si një përparësi për promovimin e kulturës së ligjshmërisë. Ne si Ministri mbështesim këto nisma që vijnë edhe nga kërkesat e studentëve që duan të luftojnë këtë fenomen ”.

Për Ambasadën e Italisë në Tiranë, mori pjesë Zëvendës Shefi i Misionit Alberto Petrangeli i cili shpjegoi se si në dekadat e kaluara në Itali janë prezantuar rrugët arsimore për të kundërshtuar shfaqjen e fenomeneve të korrupsionit, pasi lindi nevoja që të shkohej përtej aspektit shtypës. "Është e nevojshme të mbështetet formimi dhe edukimi për të luftuar këto fenomene korrupsioni, ndaj në vitin 2018 Ministria e Arsimit në Itali nënshkroi rinovimin e Kartës së synimit midis Miur, Shoqatës Kombëtare të Magjistratëve (ANM), Drejtorisë Kombëtare Antimafia (ADN), Autoritetit Kombëtar Antikorrupsion (ANAC), Këshillit të Lartë Gjyqësor (CSM), Ministrisë së Drejtësisë. "

Kryetari, Roberto Montà, mori fjalën për Njoftimin Publik, i cili pasi shpjegoi se çfarë është Njoftimi Publik dhe përshkroi projektet kryesore dhe aktivitetet trajnuese të promovuara nga Shoqata deklaroi: "Takimi i sotëm dhe fillimi i kësaj rruge bashkëpunimi midis Njoftimit Publik, Ministrisë së Drejtësisë dhe Arsimit të Qeverisë Shqiptare dhe Ambasadës së Italisë në Shqipëri, përfaqëson për ne një hap të rëndësishëm në ndërtimin dhe zhvillimin e një rrjeti ligjshmërie të organizuar edhe në nivelin Evropian. Ne besojmë se është thelbësore të promovojmë dhe shpërndajmë, në një mënyrë gjithnjë e më kapilare, kulturën e ligjshmërisë dhe qytetarinë e përgjegjshme, të kuptuara si mjete efektive për parandalimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prandaj, ne mbetemi në dispozicion për të bashkëpunuar me qeverinë shqiptare dhe Ambasadën e Italisë në Shqipëri për të përhapur përvojat dhe praktikat tona më të mira të zhvilluara tashmë në disa rajone italiane ".

Në vijim, Koordinatori Kombëtar i Njoftimit Publik, Pierpaolo Romani, pasi shpjegoi në detaje projektin "Dita rajonale e kujtesës dhe veprimit" - një rrugë didaktike-edukimi që Njoftimi Publik kryen prej pesë vitesh me Rajonin e Venetos, gjatë së cilës janë përfshirë rreth 70 shkolla dhe 4.000 studentë dhe më shumë se 150 profesorë- u shpreh "Jemi shumë të nderuar që qeveria shqiptare ka konsideruar këtë projekt dhe shoqatën tonë si dy shembuj të praktikës së mirë me qëllim promovimin e kulturës të qytetarisë aktive dhe të përgjegjshme. Ky projekt mbështetet në dy parime dhe një bindje: e para është që korrupsioni nuk mund të konsiderohet vetëm një problem sipas kodit penal, por është një problem mbi të gjitha i natyrës së kulturës. Korrupsioni, në fakt shndërron të drejtat në favore dhe bën që të mbizotërojë interesi i veçantë, në vend të atij të përgjithshëm; parimi i dyti është që korrupsioni, i cili është gjithnjë e më shumë një mjet i përdorur nga mafia, është një sistem i kriminal dhe i paligjshmërisë së organizuar, së cilës duhet ti kundërvihemi me një rrjet ligjshmërie të organizuar. Në këtë kuptim, bota e arsimit është një instrument me rëndësi themelore për formimin e qytetarëve të lirë, të përgjegjshëm dhe aktivë".

Lucia Cucciarelli në emër të Zyrës së Shkollave të Ambasadës së Italisë shprehu besimin e saj të madh tek të rinjtë shqiptarë, në ndjeshmërinë e tyre të madhe dhe në origjinalitetin e tyre krijues. "Unë jam e bindur - tha ajo - se ata do të jenë në gjendje të kapin stimujt interesantë të këtij rrugëtimi inovativ edukimi mbi ligjshmërinë tashmë të eksperimentuar në shkollat ​​italiane."

Në fund të takimit, Zëvendës Ministri i Drejtësisë Z. Adea Pirdeni së bashku me Zëvendës Ministren e Arsimit Znj. Nina Guga treguan gatishmërinë e tyre për të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi me Njoftimin Publik dhe me Ambasadën e Italisë në Tiranë për të filluar një rrugëtim eksperimental të edukimit anti-korrupsion në tre shkolla.


1105