Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Thirrje për përzgjedhje projektesh në kuadër të Programit të Shkëmbimit të Njohurive (KEP-ITALI)

Data:

20/05/2021


Thirrje për përzgjedhje projektesh në kuadër të Programit të Shkëmbimit të Njohurive (KEP-ITALI)

Nisma e Europës Qendrore (InCE-CEI) njofton publikimin e thirrjes për përzgjedhjen e projekteve në kuadër të programit të shkëmbimit të praktikës së mirë, Know-how Program Exchange (KEP-ITALI).

Themeluar në vitin 2004, ky program promovon transferimin e know-how-t dhe praktikave më të mira nga Vendet InCE anëtare të Bashkimit Evropian tek Vendet InCE ende jo anëtare, nëpërmjet bashkë-financimit të projekteve, si dypalëshe ashtu edhe shumëpalëshe, për rritjen e bashkëpunimit rajonal.

Thirrja 2021 parashikon një buxhet total prej 250.000 €, pjesë e Fondit InCE të BERZH-it, i financuar tërësisht nga Qeveria Italiane. Kontributi për secilin projekt nuk mund të jetë më i madh se 50% e kostos totale të projektit dhe nuk mund të tejkalojë shumën prej 40.000 €.

Dokumentacioni i thirrjes gjendet në faqen e internetit të InCE https://application.cei.int/application/kep-2021/.

Afati i fundit për paraqitjen e propozimeve është data 21 qershor 2021, ora 11:59.


1178