Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Përzgjedhje e nje punonjesi me kontratë me afat të caktuar pranë Formulari i aplikimit për pjesëmarrje në përzgjedhje (Italian Trade Agency) - Agjencia Vlore

Data:

18/02/2022


Përzgjedhje e nje punonjesi me kontratë me afat të caktuar pranë Formulari i aplikimit për pjesëmarrje në përzgjedhje  (Italian Trade Agency) - Agjencia Vlore

Eshtë shpallur një procedurë përzgjedhjeje për rekrutimin e një punonjësi me detyra marketingu dhe asistent analist tregu me kontratë me afat të caktuar pranë Desk-ut ICE (Italian Trade Agency) – Agencia Vlore.

Informacionet në lidhje me këtë njoftim janë të disponueshme në faqen https://www.ice.it/it/mercati/albania/avviso-procedura-di-selezione-di-personale-locale-assunto-tempo-determinato-presso

Proçedurë përzgjedhjeje në gjuhën italiane

Proçedurë përzgjedhjeje në gjuhën shqipe

Formulari i aplikimit për pjesëmarrje në përzgjedhje

 


1257