Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Bashkëpunimi për zhvillim

 

Bashkëpunimi për zhvillim

Bashkepunimi Italian per Zhvillim ne Shqiperi

Afërsia gjeografike,lidhjet historike, shkëmbimet ekonomike, kulturore dhe shoqërore e bëjnë Shqipërinë një vend parësor për Kooperacionin Italian për Zhvillim. Italia mbështet zhvillimin social-ekonomik të Vendit në rrugën e tij drejt integrimin në Bashkimin Evropian me anë të programeve të konsolidimit të  sistemeve prodhuese dhe lidhjes me rrjetet infrastrukturore  rajonale, të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve dhe fuqizimit të institucioneve dhe të shërbimeve shoqërore, arsimore dhe shëndetësore.

Kooperacioni Italian është i pranishëm në Shqipëri që prej vitit 1991, me një impenjim financiar prej më se 750 milion Euro gjithsej. Aktualisht projektet në zhvillim e sipër kapin shifrën prej rreth 240 milion Eurosh, fakt që e bën Italinë  një  prej donatorëve kryesorë  ndërkombëtarë  në  Vend.

Për informacione të mëtejshme lidhur me veprimtarinë e Kooperacionit Italian për Zhvillim në Shqipëri mund të klikoni në  faqen e internetit të  Kooperacionit Italian për Zhvillim në  Shqipëri.

 


50