Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Rezervime OnLine

 

Rezervime OnLine

SISTEMI I RI I REZERVIMIT TE TAKIMEVE ON LINE “Prenot@mi”

Duke nisur qe nga 14 Qershori i ardhshem, do te jete online nje portal i ri, Prenot@Mi, i arritshem ne adresen https://prenotami.esteri.it, per regjistrimin dhe zgjedhjen e Konsullates si dhe rezervimi i vijueshem i takimeve per sherbimet konsullore. Pra, do te jete e mundur te rezervoni takimet vetem tek portali i ri dhe data e pare e gatshme per te rezervuar do te jete 31 Gusht 2021 e ne vijim.

Takimet e rezervuara tashme ne portalin e tanishem Prenota Online (POL) do te jene te vlefshme dhe te shfrytezueshme. Portali i ri do te zevendesoje ne menyre te pershkallezuar portalin e tanishem Prenota Online, i cili do te mbetet ne veprim deri ne permbylljen e takimeve tashme te caktuara.

Behet e nevojshme te kryhet nje regjistrim tjeter tek portali i ri PRENOT@MI.

Para se te fillohet me lundrimin, keshillohet nje lexim i vemendshem i doracakut per perdoruesin, i arritshem ne fund te faqes se portalit https://prenotami.esteri.it . Versioni ne gjuhen shqipe eshte i disponueshem duke klikuar kete LINK

KUJDES: Iu kujtojmë se duke filluar nga dita e 10-të e deri në ditën e 3-të nga data e takimit qytetari duhet domosdoshmërisht të konfirmojë rezervimin e kërkesës.

Nëse rezervimi nuk do të konfirmohet, do të rezultojë PËRTEJ AFATIT dhe hyrja në Kancelarinë konsullore nuk do të lejohet. Këshillohet që të verifikoni me vëmendje se mos mesazhi i postës elektronike për konfirmim të kërkesës t’iu jetë shfaqur në zërin e Postës së Padëshiruar.


135