Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Njohja e diplomave

 

Njohja e diplomave

Titujt e huaj të studimit nuk njihen automatikisht në Itali.

Shtetasit e huaj që interesohen për njohjen e titullit ("equipollenza") të fituar në Shqipëri mund të paraqesin kërkesë pranë autoriteteve kompetente në Itali (Ministri, Universitete).

Për këtë qëllim, Zyra Konsullore lëshon Deklaratën e Vlefshmërisw. Informacioni i novjshëm mund të konsultohet këtu.


79