Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Università

 

Università

Universitetet ne Itali


Te dhena te pergjithshme mbi organizimin dhe funksionimin e Universiteteve Italiane mund ti gjeni duke klikuar ne faqen elektronike te Ministrise se Arsimit, Universitetit dhe Shkences: MIUR

Listen e plote te Universiteteve italiane mund ta gjeni ne: CINECA

Mund te gjeni gjithashtu nje faqe qe i dedikohet Universiteteve  ne sitin e  CRUI  Konferenca e Rektoreve te Universiteteve Italiane.

Studentet e huaj te cilet deshirojne te vazhdojne studimet prane Universiteteve Italiane mund te gjejne informazione  ne sitin e Ministrise se Arsimit, Universitetit dhe Shkences :
Offerta formativa  

Personat që deshirojne të regjistrohen pranë Universiteteve Italiane duhet të paraqesin kërkesë për para-regjistrim pranë Zyrës Konsullore të Ambasadës Italiane, dujke ndjekur udhëzimet të Ministrisë së Arsimit të Italisë. Sapo të jenë të disponueshme, udhëzimet do të publikohen në këtë faqe (përgjithësisht publikohen rreth muajit maj).

Personat që deshirojne të regjistrohen në kurse pas-universitare (Doktoraturë ose Master të Nivelit të I ose të II), duhet të ndjekin vetëm udhëzimet e universitetit të përzgjedhur. Të interesuarit do të duhet të dorëzojnë pranë Ambasadës Italiane dokumentacionin e kërkuar nga universiteti pranë. Ambasada do të bëjë dërgimin  pranë zyrave përkatëse në Itali.  

Per informacione mbi Universitetet shqiptare konsultoni : Bashkepunimi Shkencor dhe Universitar 


78