Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Çmimi për merita të larta në gazetarinë investigative

Nisma e Europës Qëndrore (CEI) dhe South East Europe media organisation (Seemo),në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (Kas), paraqitën shpalljen per edicionin e vitit 2013 të çmimit për merita të larta në gazetarinë investigative. Konkursi parashikon dy seksione, Gazetarë profesionistë (4000 Euro) dhe Gazetërë të Rinj (1000 Euro), dhe mund të marrin pjesë shtetas të 18 vendeve atëtare të CEI-t: Shqipëri, Austri, Biellorusi, Bosnje-Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Itali, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë (Fyrom), Moldovë, Mal i Zi, Poloni, Republika Çeke, Rumani, Serbi, Sllovaki, Ukrainë dhe Hungari.


 


Call for applications 2013 – Aëard for Outstanding Merits in Investigative Journalism