Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Kërkesat për vizë pune

Ftohen të interesuarit që të marrin në kohë takimim me Zyrën e Vizave nëpërmjet sistemit Prenota Online më parë se data e nisjes. Kërkesat mund të paraqiten duke filluar tre muaj para fillimit të udhëtimit të parashikuar dhe se viza do të ketë vlefshmërinë nga fillimi i raportit të punës.