Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Ndërprerje e përkohshme e shërbimeve konsullore

Për shkak të një zjarri të rënë në ambientet pranë Kancelarisë Konsullore nuk do të jetë e mundur të garantohet, për këtë javë, dhënia e shërbimeve konsullore të parashikuara, shërbime që do të ofrohen duke nisur prej së hënës së ardhshme, datë 21 shtator.

Urgjenca të mundshme mund të komunikohen në adresat e-mail të Zyrave përkatëse, të publikuara në faqe (kliko këtu).